Zde je všechno potřebné ke stažení


Návody:


Aktualizováno 17.11.2021

Návod Saimon 1 - Úplné začátky elektroniky


Návod Saimon 1 - Počítačová logika a digitální čísla

Návod Saimon 1 - Stavíme miniaturní počítač aneb sekvenční obvody a konečné automaty

Návod Saimon 2 - Výkonější SSO aneb Dokážeme zapojit hru?

Návod Saimon 3 - Co to umí?

Návod Saimon 4 - Arduino

Úlohy pro arduino dle návodu

Saimon 1 - Školní vydání - upravené materiály z hodin kroužků:

Hodina 1 - Spínače, rezistor, ledka. Schéma

Hodina 2 - Elektrický odpor, dotekový spínač, potenciometr

Hodina 3 - Elektrický proud, měření ampérmetrem a ohmmetrem, skládání rezistorů

Hodina 4 - Elektrické napětí, měření voltmetrem, kondenzátory a jejich spojování

Hodina 5 - Polovodičové součástky, dioda, měření úbytku napětí na diodě

Hodina 6 - Tranzistor, proudový zesilovač, spínač, blikač. Darlingtonovo zapojení

Hodina 7 - Fototranzistor, nouzové osvětlení, měřič světla

Hodina 8 - Digitální čísla, binární soustava čísel

Hodina 9 - Logické funkce - úvod a seznámení s funkcemi AND, OR, NOT a NAND

Hodina 10 - Paměťový obod pro zapamatování čísla

Další hodiny právě zpracovávám...

Saimon 1 - Materiály z hodin kroužků:

Hodina 1 - Spínače, rezistor, ledka. Schéma

Hodina 2 - Elektrický odpor, dotekový spínač, potenciometr

Hodina 3 - Elektrický proud, měření ampérmetrem a ohmmetrem, skládání rezistorů

Hodina 4 - Elektrické napětí, měření voltmetrem, kondenzátory a jejich spojování

Hodina 5 - Polovodičové součástky, dioda, měření úbytku napětí na diodě

Hodina 6 - Tranzistor, proudový zesilovač, spínač, blikač. Darlingtonovo zapojení

Hodina 7 - Fototranzistor, nouzové osvětlení, měřič světla

Hodina 8 - Digitální čísla, binární soustava čísel

Hodina 9 - Logické funkce - úvod a seznámení s funkcemi AND, OR, NOT a NAND

Hodina 10 - Paměťový obod pro zapamatování čísla

Hodina 11 - Oscilátor s obvodem 7400

Hodina 12 - Další funkce obvodu 74175 - jednoduchý automat

Hodina 13 - Zapojení časovače NE555 - monostabilní a astabilní zapojení

Hodina 14 - Zapojení časovače NE555 - zvukový spínač, maják, měřák odporu prstu

Hodina 15 - Doplňovačka, hledání chyb. Světelný had

Kontrolní test - jednodušší varianta

Kontrolní test - složitější varianta

Ostatní:

Ovladač USB serioveho portu: CH341SER.ZIP

Vývojové prostředí pro arduino: arduino-1.6.11-windows.exe

Knihovna pro programování displeje (matice LED 8x8) LedControl.zip